DORADZTWO BUDOWLANE
DARIUSZ KRUPA

ul. S. Moniuszki 102/1
58-300 Wałbrzych

Remont balkonu - wykusza budynku Poczty Polskiej S. A. przy ul. Warszawskiej w Jedlinie Zdroju - Prace projektowe

Zakres robót:
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4223/1021/WŁ z dnia 29.11.1984 r

Kontakt

Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa

ul. S. Moniuszki 102/1
58-300 Wałbrzych

Informacje o firmie

Uprawnienia budowlane nr UAN.VI-6/3/15/91
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0125/05
Licencja zarządcy nieruchomości nr 15277
Płatnik podatku VAT, nr NIP: 886-109-14-97 

© Copyright 2020 Realizacja PRESTOMEDIA