DORADZTWO BUDOWLANE
DARIUSZ KRUPA

ul. S. Moniuszki 102/1
58-300 Wałbrzych

Zakres usług:

Przeglądy budowlane
Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie
Przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru nad robotami
w obiektach zabytkowych 

Kierownictwo robót budowlanych
Kierownik budowy
Kierownik robót w branży konstrukcyjno – budowlanej
Kierownik robót w obiektach zabytkowych 

Opinie techniczne
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego
Doradztwo techniczne z zakresu budownictwa ogólnego 

Projektowanie
Zarządzanie nieruchomościami

Kontakt

Doradztwo Budowlane Dariusz Krupa

ul. S. Moniuszki 102/1
58-300 Wałbrzych

Informacje o firmie

Uprawnienia budowlane nr UAN.VI-6/3/15/91
Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0125/05
Licencja zarządcy nieruchomości nr 15277
Płatnik podatku VAT, nr NIP: 886-109-14-97 

© Copyright 2020 Realizacja PRESTOMEDIA